Szeretettel köszöntök minden kedves látogatót.


A www.pokolhelyszine.com című weblap képei a földünkön és a földünk belsejében

levő történéseket valamint a földünk jövőjét mutatja be.

Károli Gáspár fordítású Szent Biblia alapján.

A www.mennyekorszagai névre hallgató weblap nagyobbrészt terv és előírásszerinti

teremtett szférákat és az azokon folyó életet mutatja be.

142:7. Jézus nagyon világosan elmagyarázta, hogy a mennyország

fejlődési tapasztalás, mely itt a földön kezdődik és amely

egymás utáni életállomásokon át fejlődik a Paradicsomig.

Ez a weblap a mennyei feljegyzések alapján szellemi és

megdicsőült teremtmények írták és ellenőrizték.

Ez a weblap a mennyei feljegyzések alapján szellemi és

A mű címe URANTIA könyv a benne leírtak hűek és igazak.

Dicsőség Istennek mindenért örökkön örökké.Tartalom

 
1, Áldás, Bűn, Átok, Ítélet, Örök kárhozat vagy Örök élet. Című írás:
Az ember földi életének küzdelmes sorsát, valamint jó és a gonosz között
a választási lehetőségeket tárja elénk.

2, Embernek Egyetemes Útja. Című írás: Az ember földi életében vagy a
halála utáni lelki testben a Mennyben vagy a Pokolba való eljutásának módját
határozza meg.

3, A kép amelynek címe: Biblia: Föld alsóbb részei és a Pokol helyszíne:
A Pokol valóságos helyét mutatja meg.

4, Az utolsó idők történései időrendben. 2743mm x 995 mm nagyságú kép,
amely kizárólag Jézusi tudomány alapján készült.
Az emberiség földi élete folyamán megsokasodott bűn miatt,
legnehezebb időszakát illusztrálja képekben és az élő bibliai igékkel.
A kép TIF formátumban!

5, Mennybe vagy a Kárhozat helyére kerülés lehetőségei.
2350mm x 952 mm nagyságú kép, amely a következő írásokból és képekből áll.
,
( - A bűneset.
- A széles és keskeny út, amely külön is elérhető.
- Intés megszentelődésre, szintén külön is elérhető.
- A gyermekies lelkület.
- Istennek ingyen kegyelmi ajándéka.)
A kép bemutatja az ember bűnbeesésétől a Kénkővel égő tüzes tóba, vagy a Mennybe való eljutását.
És hogy mit kell tenni ahhoz, hogy az Isten országába kerülhessen az ember, kegyelem által.

6, A széles és keskeny út. 1182mm x 952 mm nagyságú kép

7, Intés megszentelődésre. 952mm x 952 mm nagyságú kép

8, Mennyei idő és a földi idő. 2180 mm x 990 mm nagyságú kép.
A kép a teremtés első napjától, az utolsó ítélet, utolsó napjáig, öleli fel a földi időt.
9, Az Ember részei a Jézusi tudomány alapján:
1821mmx930mm nagyságú kép

Amely az önismeret és a Szent Írás mélyebb ismeretét segíti.
10, A Föld légköre és szelei: 1610mmx930mm nagyságú kép
Az elkövetkező évek időjárásának könnyebb megértését tárja elénk.
11, Jézus Krisztus Fia az Emberért! 1980x710mm kép
Jézus Krisztus csodálatos, áldott, önfeláldozható munkájáról olvasható a Teremtéstől - Kereszthalálán keresztül - Új ég, új föld, új Jeruzsálem leszállásáig.
A kép PDF formátumban.
12, Isten tízféle beszédmódja.
Ezt a könyvet Lynnie Walker 2014.06.12. keltű engedélyével tettem fel a weblapra.
13, Úgy élj, hogy ne láss halált! 1500x1020mm nagyságú kép.
Mivel a halál látható, ezért ettől óv bennünket Jézus Krisztusunk.
websas.hu